Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student C.O.L.D.A.L.L.D.A.YFemale/Vietnam Group :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 9 Months
Needs Core Membership
Statistics 183 Deviations 1,261 Comments 4,299 Pageviews
×

Newest Deviations

PSD Coloring #2 : Death Girl :iconshirumilovely:ShirumiLovely 2 4 Psd #1 Coloring by Karna Akabane :iconshirumilovely:ShirumiLovely 3 1 Pack Renders Kayano Kaede cap by Shiro Aka Karna :iconshirumilovely:ShirumiLovely 3 2 Icon #1 : Karma Akabane :iconshirumilovely:ShirumiLovely 6 0 Cover #126 : Leave Me Alone :iconshirumilovely:ShirumiLovely 2 0 Cover #125 : Iggy Style Karma Akabane :iconshirumilovely:ShirumiLovely 6 18 Cover #124 : Unbalanced Love - Signature :iconshirumilovely:ShirumiLovely 2 0 Cover #123 : Sakura no Hana :iconshirumilovely:ShirumiLovely 2 0 Cover #122 : Angelic Angle :iconshirumilovely:ShirumiLovely 10 4 Cover #121 : I Want To Try Everything :iconshirumilovely:ShirumiLovely 2 0 Cover #120 : Beautiful Momments :iconshirumilovely:ShirumiLovely 2 10 Cover #119 : Assasin :iconshirumilovely:ShirumiLovely 3 2 Pack #8 Render Nico Yazawa cut by Shiro :iconshirumilovely:ShirumiLovely 4 5 Cover #118 : Good Morning Nikki :iconshirumilovely:ShirumiLovely 6 3 Cover #117 : HPBD To Fashion Mobi Star :iconshirumilovely:ShirumiLovely 6 3 Cover #116 : Kill Me :iconshirumilovely:ShirumiLovely 6 2
- Đây là cái kho art "khủng bố" tinh thần của tui :3
- Fav if you like it!


Favourites

Cover Signature Blood Blockade Battlefront :iconbinh28127:binh28127 10 3 Cover Signature Keep out :iconbinh28127:binh28127 5 15 Cover Scrapbook Counting sheeps :iconbinh28127:binh28127 13 11 Cover Scrapbook Good Night :iconbinh28127:binh28127 15 33 Cover Signature Daughter of the Forest :iconbinh28127:binh28127 14 37 Blend #3 :iconbinh28127:binh28127 9 8 Cover Signature Water :iconbinh28127:binh28127 15 25 Blend #2 :iconbinh28127:binh28127 10 0 Cover Signature Cherry blossom :iconbinh28127:binh28127 10 11 Cover Signature Yato :iconbinh28127:binh28127 10 19 Titus Alexius #1 :iconbinh28127:binh28127 13 39 Cover Signature Sakura :iconbinh28127:binh28127 19 38 Render [#75] Anime Girl :iconmeiquing:MeiQuing 192 30 IA ( Vocaloid ) :iconaryesmye:AryeSmye 19 1 Stardust Render :iconfranshadow24:franshadow24 59 0 The Cage of God :iconpeeweenator:PeeWeeNator 198 16
_This is My favorites <33
_Hope you if you like it,too <33
- Có mấy cái Renders tui dùng ơn đây <33
- Cái này do tui fav bừa,resources tui dùng đều ở đây <33Groups

Activity


- Ahuhu ;v; chắc kỳ này khỏi share 150 watch+Chiyo Crying Icon
- T.R  nhé Neptune Smiling Icon
- Lần này mình đang bận thi HK cho nên cap renders được thôi, thông cảm Karma Smiles Icon
- Lần này mình nhận slot về : Sign; Renders; PSD Clr; Scrap. Miku Looks Icon
- Art tui xấu đến vkl ra mà... hơn 150 watch ;v; Jibril Excited Icon
Umi Cheering Icon [Signature] Umi Cheering Icon 
- Name :
- Character :
- Art màu gì :
- Có thêm psd hong :
- Background :
- Size :

Yuuki Grin Icon  [Scrapbook]Yuuki Grin Icon
- Name :
- Character :
- Resources :
- Có Psd hong :
- Size :

 Luka Looks Icon [Renders]Luka Looks Icon
- Name :
- Character :
- Stock :

Nozomi Confused Icon [Psd Coloring] Nozomi Confused Icon
- Name :
- Tone màu gì :
- Làm stock hay artwork :

- Nếu rảnh tớ sẽ làm nhanh hơn nhé <3 Kotori Smile Icon
- Arigatou <33 Hanamaru Happy Icon 
PSD Coloring #2 : Death Girl
- Cái art máu me nhất mà tui từng design ;v;
- Cái sign thứ hai đọ :vv nhìn tởm quạ :vvv
- Cấm down chùa :3
- PSD Coloring hàng hiệu made by Shiro <3
- Fav+Watch+Comment=Download <3
- Credit :iconshirumilovely: hoặc ShirumiLovely nếu sử dụng ;v;
- Không tự nhận nó là của bạn. Khoog được mang đi đâu mà không xin phép. ;^;
- Credit <3
- Render by :iconohara-yuna: <3
- Texture : link ở dưới phần này <3
- Psd độc quyền by Shiro <3
- Background by :iconkatori-rinfu: <3
- Vô đây kiếm resources với png (c4d) nà : fiction.vn/archive/index.php/t… <3
- Khi nào online lại chính thức sẽ share psd happy 150 watch <3
Loading...
Psd #1 Coloring by Karna Akabane
- Ahuhu ;-;
- Mượn máy chị nàm ;-;
- Vâng chị nó nâu nâu mới qua cho nên hè mới chính thức come back ;-;
- Luật như cũ ;-;
- Psd coloring nha ;-;
- Cho coi đó sta.sh/0p0doz509vh
- Cấm down chùa ;-;
Loading...
- Tớ offline vài tháng nhé mọi người. Có thể Hè tớ sẽ online lại nhé. Giờ chẳng design hay cap render được máy tớ cũng khùng,mà má bắt học cho nên bỏ Design,DeviantArt,Facebook 1 thời gian nhé mọi người.
Pack Renders Kayano Kaede cap by Shiro Aka Karna
- Đây là Pack render mới nhất by tui
- Stock by tui
- Render by tui
- Luật : CommentHeart Heart +WatchDeviantArt DeviantArt +Favorite+fav +fav  = Link Download
- Không tự nhận nó là của bạn,không đem đi bán,làm quà tặng,không down chùa,Credit khi sử dụng. Không Credit in My Fav .
- Hoàn toàn cut by Shiro aka Karna
Loading...
- Ahuhu ;v; chắc kỳ này khỏi share 150 watch+Chiyo Crying Icon
- T.R  nhé Neptune Smiling Icon
- Lần này mình đang bận thi HK cho nên cap renders được thôi, thông cảm Karma Smiles Icon
- Lần này mình nhận slot về : Sign; Renders; PSD Clr; Scrap. Miku Looks Icon
- Art tui xấu đến vkl ra mà... hơn 150 watch ;v; Jibril Excited Icon
Umi Cheering Icon [Signature] Umi Cheering Icon 
- Name :
- Character :
- Art màu gì :
- Có thêm psd hong :
- Background :
- Size :

Yuuki Grin Icon  [Scrapbook]Yuuki Grin Icon
- Name :
- Character :
- Resources :
- Có Psd hong :
- Size :

 Luka Looks Icon [Renders]Luka Looks Icon
- Name :
- Character :
- Stock :

Nozomi Confused Icon [Psd Coloring] Nozomi Confused Icon
- Name :
- Tone màu gì :
- Làm stock hay artwork :

- Nếu rảnh tớ sẽ làm nhanh hơn nhé <3 Kotori Smile Icon
- Arigatou <33 Hanamaru Happy Icon 

deviantID

ShirumiLovely's Profile Picture
ShirumiLovely
C.O.L.D.A.L.L.D.A.Y
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
_Hi! I"m Shiro,nice to meet you :>
_You can call me : Shiro aka Karna,Nagiko Shioko,Shirumi Tokisaki or Ariko Yunnako
_I become DevaintArt for 6 moths :d ( may be )
_Thanks for watch for me <33
----------------------------------------
_Xin chào! Tớ là Shiro,rất vui được gặp các cậu :>
_Các cậu có thể gọi tớ : Shiro aka Karna,Nagiko Shioko,Shirumii Tokisaki hoặc Ariko Yunnako
_Tớ đến với DevaintArt được 6 tháng :d( có lẽ thế )
_Cảm ơn đã watch cho tớ <33
----------------------------------------
_if you watch me that the intention is only to have it stop watch, do not watch Ok : ">
_note: I only watch for you if you like Art of you, I do not have any more dental needs.
_Before the word "watch back" on my wall, then please read my fears go home ID ~ *
-----------------------------
_Nếu các cậu chỉ watch tớ mà chỉ có ý định watch cho có thì thôi đừng watch :">
_Lưu ý : Tớ chỉ watch nếu thích artwork của các cậu,tớ không có nhu cầu gì nữa ha.
_Trước khi ghi "watch back" lên wall tớ làm ơn đọc ID giùm tớ đi nha ~*
---------------------------------
Donate points if you like my artwork. When I would donate a lot for you opposite: 33
--------------------------------
Donate points nếu bạn thích artwork của mình. Khi được nhiều tớ sẽ donate ngược lại cho cậu :33
- Wattpad : www.wattpad.com/user/NagikoChu…
- Facebook : www.facebook.com/akabane.shiro…
- Zing Me ( ngưng sử dụng ) : me.zing.vn/u/truc100107#wall

Interests

Commissions

Stocks
Nếu bạn muốn tớ cap cho những stock như vầy :3 xin hacy donate tớ 10 points = 2 Pack 
Renders
_Nếu các cậu muốn tớ cap cho những render như vầy. Thì donate tớ 20 points. Notes đưa stock tớ cap cho nhie'ss

Donate

ShirumiLovely has started a donation pool!
57 / 60
Hey... Donate for me if you want <33
5-10 points = 1 watch+fav 20 art
15-20 points = 1 watch+fav 30 art
25-30 points = 1 watch+fav 40 art+1 pack render
35-40 points = 1 watch+fav 50 art+2 pack renders
45-50 points = 1 watch+fav 60 art+1 PSD Coloring+donate for you 10 points (if me can =]])
Thanks so much <33
You must be logged in to donate.
:icondahub:Anonymous:icondahub:AnonymousAnonymous:icontsudere-hina:AnonymousAnonymous:icondahub::iconjunenaoo:

Comments


Add a Comment:
 
:iconselume-cucheo:
Selume-Cucheo Featured By Owner Apr 17, 2017  New Deviant
Ghé em >333
Chúc em thi tốt he <333
Reply
:iconphantasya-naos:
Phantasya-Naos Featured By Owner Apr 17, 2017  Hobbyist Digital Artist

:iconthxwatchbubbleplz:

:iconphantasya-naos:
And thank you so much for the points and the compliment :heart:
I can't stop looking at all these gif's here X3

I'll watch you back ^-^

Reply
:iconshinachucheo123:
ShinaChucheo123 Featured By Owner Apr 16, 2017
Bun Ghé ShiroChan ~~ 
Thi HK Tốt Nha <33
Reply
:iconshirumilovely:
ShirumiLovely Featured By Owner Apr 17, 2017  Student Interface Designer
- Ân Bun<3
Reply
:iconthisteaistoosweet:
ThisTeaIsTooSweet Featured By Owner Apr 15, 2017  Student Digital Artist
~Thank you for the watch!~
Reply
:iconshirumilovely:
ShirumiLovely Featured By Owner Apr 17, 2017  Student Interface Designer
- Nothing <3
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Apr 15, 2017  Student Artist
Nee ghé
Reply
:iconshirumilovely:
ShirumiLovely Featured By Owner Apr 17, 2017  Student Interface Designer
- Ân nee chan <3
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Apr 17, 2017  Student Artist
<3
Reply
:iconlott-aka-kiyoji:
Lott-Aka-Kiyoji Featured By Owner Apr 15, 2017  New Deviant Student Interface Designer
- Mần nhá?
Reply
Add a Comment: